Lilytown
Lilytown - reportage i tidningen Bilsport nr 22 årgång 1984!
Bilsport har givit sitt medgivande att det får publiceras här.
Öppna reportage!

Håkan Jahr ©
Hysta 75
783 92
Stora Skedvi
Mobil 070 - 676 54 55
Håkan Jahr